ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา ร่วมจัดกิจกรรมเทศกาลคริสต์มาสและต้อนรับปีใหม่

ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา ร่วมจัดกิจกรรมเทศกาลคริสต์มาสและต้อนรับปีใหม่
ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา ร่วมกับชมรมคริสเตียน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเทศกาลคริสต์มาสและต้อนรับปีใหม่ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 – 22.00 น. ณ อาคารสถาปัตยกรรมกศาสตร์และการออกแบบ ได้รับเกียรติ จาก ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ท่านอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและอวยพรปีใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อาทิตย์ บุญรอดชู ผู้ช่วยอธิการบดี และ ผศ.ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา ร่วมพิธีเปิด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ้เป็นการส่งเสริมการเข้าใจและการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื่อมโยงคนในชุมชนให้รู้จักกันมากขึ้น บรรยากาศในงาน มีกิจกรรมการแสดงของคณะคริสตจักรธารแห่งชีวิตสุราษฎร์ธานี มีการบรรเลงเพลงคริสต์มาสด้วยเครื่องดนตรีคลาสสิค การแสดงของนักศึกษาชมรมคริสเตียน ชมรมEnsemble ชมรม Cover Dance ชมรมดนตรีสากล โดยมีนักศึกษาและบุคคลากรเข้าร่วม 350 คน

Related Images: