บริการนำชมโบราณสถานตุมปัง

บริการนำชมโบราณสถานตุมปังด้วยระบบการชมแบบเสมือนจริง ด้วย Application ผ่าน สมาร์ทโฟน เปิดมิติใหม่ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แหล่งโบราณสถานตุมปัง ในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง” (Augmented Reality) ซึ่งเป็นเทคโนโนยีที่ผสมผสานโลกในความเป็นจริง และโลกเสมือนที่สร้างขึ้นมาผสานเข้าด้วยกัน เสมือนได้ย้อนเวลากลับไปในพุทธศตวรรษที่ ๑๘ แหล่งโบราณสถานที่ฝังแน่นด้วยประศาสตร์ ร่องรอยศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ ทั้งไศวนิกายและไวษณพนิกาย โดยสามารถดาวโหลด Application ผ่านทางโทรศัพท์ Smart Phone เป็นการเรียนรู้โบราณสถานในมิติใหม่ที่จะสร้างประสบการณ์ในอีกหนึ่งรูปแบบ เพื่อจะให้การชมโบราณสถานตุมปังมีความตื่นเต้นกับบรรยากาศที่ผสมผสานโบราณสถานตุมปังในยุคปัจจุบันและโบราณสถานในยุคอดีต

วัน เวลา ที่ให้บริการ

จันทร์ - ศุกร์
ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
(บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

บริการนำชมโบราณสถานตุมปัง
แอปพลิชั่น Toompung โบราณสถานตุมปัง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ
0-7547-6573